Tổng quan về tầm nhìn chiến lược và sách lược

0
1

Doanh nghiệp trong bất cứ giai đoạn nào đều phải xác định rõ tầm nhìn chiến lược và sách lược của doanh nghiệp mình đảm bảo tính thống nhất / linh hoạt / cụ thể là kim chỉ nam cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Tầm nhìn, chiến lược, sách lược là gì?

* Tầm nhìn ( Vision ) : là đích đến mà công ty sẽ trở thành hay là giấc mơ của công ty trong kỳ hạn nhất định, thường là dài hạn 5 năm, 10 năm.

* Chiến lược ( Strategy ) : Bản kế hoạch tổng quát về đường lối, phương pháp của công ty, mang tính thống nhất, thông suốt trong kỳ hạn dài.

* Sách lược ( Tactics ) : Phương thức, cách thức cụ thể mang tính chi tiết để thực hiện và hoàn thành chiến lược.

Tính chất của tầm nhìn, chiến lược, sách lược

* Tầm nhìn:

– Trở thành một tổ chức ntn? (lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chủ chốt, quy mô tổ chức,…)

– Rõ ràng trong định vị thương hiệu trên thị trường? phân khúc KH? % thị phần

– Là giá trị phổ quát đến từng phòng ban / cá nhân tạo nên tính kết nối nhằm đạt được mục tiêu chung.

* Chiến lược :

– Bản hoạch định cụ thể các bước phát triển của công ty trong từng giai đoạn.

– Thống nhất phương pháp hành động đến từng đầu mối / trưởng bộ phận / trưởng phòng ban.

– Nhắc lại và nghiêm túc tuân thủ khi tổ chức có những bước đi lệch hướng.

* Sách lược :

– Trách nhiệm / quyền hạn / cách thức thực hiện, triển khai công việc của từng phòng ban / bộ phận / vị trí

– Tính chất gắn kết thành hệ thống giữa các phòng ban, dưới dạng các quy trình vận hành

– Mục tiêu công việc xây dựng sẵn tới từng vị trí chức danh / Mô tả công việc JDs, KPI

AbrahamTM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here