Google Search có thể phân biệt các trang web B2B và B2C không?

0
7

John Mueller của Google đã được hỏi liệu Google Search có hiểu được sự khác biệt giữa các trang web B2B và B2C không?

John trả lời rằng không, không hẳn, anh ấy nói "chúng tôi không hiểu trực tiếp về sự khác biệt. Về cơ bản, chúng là các trang web, nếu chúng có thể xếp hạng cho các truy vấn giống nhau thì có thể."

Đây là trên Twitter và câu hỏi được đưa ra là "Google có hiểu cách phân phát một trang web B2B trên một trang web B2C không? Shane Henrikson hỏi điều này vì B2B và B2C đang cạnh tranh cho những vị trí / từ khóa giống nhau nhưng là hai mô hình kinh doanh khác nhau."

Dưới đây là hình ảnh Tweet:

Nhưng tôi nghi ngờ rằng Google không hiểu ý định của người tìm kiếm và cách đối sánh điều đó với nội dung hoặc trang web có liên quan nhất cho ý định đó. Vì vậy, mặc dù Google có thể không gắn nhãn cụ thể một trang web là B2B so với B2C, nó có thể thực hiện điều này theo cách khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here