Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm ngày 14 – 10 – 2020

0
4

Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm

Google vừa cập nhật bản PDF về Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm của họ. Trước đó vào ngày 05 – 12 – 2019 Google cũng cập nhật Nguyên tắc xếp hạng chất lượng tìm kiếm, như vậy họ đã cập nhật tiếp nguyên tắc sau 10 tháng 10 ngày.

Bản cập nhật mới nhất về nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm là ngày 14 tháng 10 năm 2020. Nó đã được mở rộng từ 168 trang lên 175 trang hướng dẫn.

Google đã có những thay đổi đáng kể trong cách sắp xếp đánh giá chất lượng tìm kiếm của họ. Bạn có thể so sánh sự khác nhau của 2 bản cập nhật tìm kiếm này theo liên kết để xem 2 bản hướng dẫn dưới đây:

Hiện tại, tôi chưa thấy ai công bố nhật ký thay đổi nguyên tắc của Google kèm theo tài liệu, tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới vào bài đăng này.

Barry Schwartz đã chạy hướng dẫn mới qua một máy quét so sánh giữa 2 bản hướng dẫn năm 2019 và 2020. Dữ liệu theo máy quét cho thấy có 281 nội dung đã được thay đổi mới, 233 nội dung được bổ sung vào và 209 nội dung bị xóa bỏ. Google đã thêm phần ví dụ để giải thích vai trò của các yếu tố trong các nguyên tắc này. Google cũng đánh giá về mối quan hệ giữa chất lượng trang và nhu cầu của người dùng được đáp ứng. Google bổ sung thêm một phần để xếp hạng kết quả từ “từ điển và bách khoa toàn thư” cho các truy vấn khác nhau. Cuối cùng, Google đã thêm phần “nhật ký thay đổi” ở trang cuối cùng – trang 175. Dưới đây là những thay đổi tóm tắt từ Google:

Google cập nhật nguyên tắc xếp hạng tìm kiếm ngày 14 - 10 - 2020

Nguồn: Lưu Anh Media.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here