Google: các liên kết HTML trong bình luận không ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm

0
4

Liên kết HTML không ảnh hưởng đến tìm kiếm

Trong một trường hợp hiếm hoi khi nói cụ thể về thứ hạng tìm kiếm của Google, Martin Splitt đến từ Google nói rằng: "Ông xác nhận rằng mặc dù Google có thể phát hiện ra các liên kết trong bình luận HTML nhưng những liên kết đó không được sử dụng cho mục đích xếp hạng tìm kiếm trong Google Search.

Dưới đây là bình luận của ông trên Twitter để trả lời cho câu hỏi của Jamie Alberico:

Và sau đó, ông nói: "không, các liên kết trong HTML được nhận xét không vượt qua bất kỳ trọng số xếp hạng nào":

Nói rõ hơn, bình luận HTML không giống như bình luận blog, đó là khi người viết mã đánh dấu mã của họ để thêm nhận xét về lý do tại sao họ viết mã thứ gì đó. Nó giống như một cách để ghi chú và nhắc nhở về lý do tại sao mã được thực hiện theo một cách cụ thể. Nhận xét HTML không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp ghi lại mã nguồn HTML của bạn. Chúng có thể hiển thị trong HTML nhưng không hiển thị trên trang web.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here