Giấy chứng nhận ISO 14001 2015 là gì?

0
0

ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn – TC về quản lý môi trường do Tổ chức ISO (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp & công ty giảm thiểu tác động gây hại đến môi trường & thường thường cải cách kết quả hành động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn quan hệ các khía cạnh về quản lý về môi trường như hệ thống quản lý về môi trường, đánh giá cho vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xđịnh & kiểm kê khí nhà kính…

ISO 14001 phiên bản 2015 là gì?

– ISO 14001 version 2015 là 1 phần của bộ tiêu chuẩn thế giới quan hệ tới quản lý môi trường ứng dụng cho all mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất kỳ nơi đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – thực hiện – Kiểm tra – thực hiện, ISO 14001 phiên bản 2015 quy định cụ thể chi tiết những yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và kiểm soát các khía cạnh môi trường của doanh nghiệp trung tâm, kể cả phương pháp kiểm soát và cải cách toàn bộ hệ thống.
– Vào tháng 9/2015, bản ISO 14001:2015 đã được công khai công bố & sử dụng. Tất cả chứng nhận ISO 14001:2004 đều sẽ hết hiệu lực vào tháng 09/2018, tương tự có nghĩa là trong vòng 3 5 tới những doanh nghiệp nào ứng dụng ISO 14001:2004 đều phải phiên bản lên chứng chỉ ISO 14001:2015.

Giấy chứng nhận ISO 14001 2015 là gì? Chúng ta cùng xem ngay mẫu giấy chứng nhận ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường ngay sau đây:

Bộ tiêu chuẩn – TC ISO 14000 đề cập đến những khó khăn gì?

ISO 14001 đề cập cốt yếu tới :
– HT quản lý về môi trường
– Đánh giá môi trường.
– Ngăn ngừa vấn đề ô nhiễm môi trường
– Nhãn hiệu & Công bố đối với môi trường.
– Đánh giá tình hình hành động các vấn đề liên quan tới môi trường.
– Xđịnh rõ vai trò trọng yếu của môi trường cũng như những thách thức từ môi trường đem lại

Công dụng của ISO 14001 phiên bản 2015

– Không cần chất thải trong sản xuất bằng việc quản lý hệ thống và tái ứng dụng chất thải
– Tiết kiệm và sử dụng tốt nguồn tài tại sao chu kỳ kiểm soát chặt chẽ & tái chế chât thải
– Không cần nguy cơ, đảm bảo sức lực cho người lao động, tránh mất tiền giá thành do thanh tra
– Thủ tục cấp các loại giấy phép nhanh chóng do tạo được niềm tin của một doanh nghiệp thân thiện với Cơ quan địa phương cũng như nhân dân xung quanh Nhà máy
– Tạo được một hình ảnh tốt cho đơn vị cùng lúc sẽ dễ dàng hơn đối với các thị trường yêu cầu đối với có chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.

Quy trình chứng nhận ISO 14001

Chu trình chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 được hành động qua các giai đoạn sau:
– Công đoạn 1: điều tra và đánh giá sơ bộ ban đầu
– Giai đoạn 2: thực hiện tạo dựng, áp dụng hệ thống tư liệu
– Công đoạn 3: Xem xét nhận xét HT
– Giai đoạn 4: chứng chỉ
Từng chứng nhận ISO 14001 đều có hiệu lực trong vòng 3 năm, trong thời hạn ba 5 của hiệu lực có hai lần đánh giá giám sát, hết thời hạn hiệu lực của chứng nhận, công ty phải thực hiện chứng nhận lại

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here