7,000Đ CỦA VINAMILK BAO GỒM NHỮNG GÌ ?

0
14

INFOGRAPHIC – "7,000Đ CỦA VINAMILK BAO GỒM NHỮNG GÌ?"

Dựa theo ý tưởng của của VSMCamp: "8000Đ BẠN MUA NHỮNG GÌ CỦA COCA?", mình làm 1 infographic tương tự về 1 sản phẩm – Vinamilk: "7000Đ CỦA VINAMILK BAO GỒM NHỮNG GÌ?".

Concept: Ước tính dựa trên % trên Doanh thu (Common-size analysis) để breakdown các hạng mục trong Báo cáo lợi nhuận (P&L) của năm 2019 – Báo cáo riêng của Vinamilk.

Do đó sẽ khác 1 chút so với bên VSMCamp do sẽ có thêm 2 chỉ tiêu: Thuế TNDN và Lợi nhuận sau thuế. Và mình nghĩ breakdown thêm để biết được bao nhiêu % trong đó là Lợi nhuận của Brand thì sẽ dễ hiểu hơn.

Nguồn: BCTC của Vinamilk năm 2019 và Ước tính dựa trên tỷ lệ với doanh thu.

Thịnh, Hoàng

Business Analytics Manager

The Insiders (https://www.facebook.com/TheInsidersVn/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here